SE/EN

Medicinska Sekreterare

De är hjärtat bakom kulisserna som säkerställer att allt som läkaren dikterar samt alla remisser korrekt registreras i din journal. De ser även till att remisser skickas till rätt enhet

Våra allmänläkare lyssnar aktivt på dina behov och är dedikerade till att ge dig den bästa vården, oavsett vad dina åkommor är